Hormonoterapia analogami LHRH w raku stercza

Praca zbiorowa: Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, Prof Andrzej Borkowski, dr Tomasz Borkowski >>>

ISBN/ISSN: 978-83-64187-06-3
92 stron, 148 x 210 mm

35,00 zł

Dodaj do koszyka


Zasady postępowania dotyczące leczenia NLPZ. Komunikacja reumatolog - pacjent - lekarz rodzinny

Praca zbiorowa: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Dr n. med. Maciej Kierzkiewicz, Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz, Dr hab. n. med. Maciej Niewada, Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska >>>

ISBN/ISSN: 978-83-64187-05-6
70 stron, 148 x 210 mm

35,00 zł

Dodaj do koszyka


Jak leczyć i rozpoznawać pęcherz nadreaktywny u kobiet?

Praca zbiorowa: Prof. dr hab. n. med., prof. zw. Tomasz Rechberger, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, Dr hab n. med., prof. nadzw. Jarosław Sławek, Dr n. med. Andrzej Wróbel, Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska >>>

ISBN/ISSN: 978-83-64187-03-2
108 stron, 148 x 210 mm

50,00 zł

Dodaj do koszyka


Czyste przerywane samocewnikowanie. Wskazania, technika, zalecenia

Praca zbiorowa: prof. Andrzej Chmura, prof. Piotr Radziszewski, prof. zw. Tomasz Rechberger, prof. Jarosław Sławek, prof. Marek Sosnowski >>>

ISBN/ISSN: 978-83-930626-7-6
75 stron, 148 x 210 mm

30,00 zł

Dodaj do koszyka


LUTS i pęcherz nadreaktywny w praktyce lekarza rodzinnego

Praca zbiorowa: Dr hab. n. med. Katarzyna Życińska, prof. Piotr Radziszewski, prof. zw. Tomasz Rechberger, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, prof. nadzw. Jarosław Sławek, Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski, , Prof. dr hab. n. med. Marek Sosnowski >>>

ISBN/ISSN: 978-83-64187-00-1
127 stron, 148 x 210 mm

35,00 zł

Dodaj do koszyka


Jak przełamać tabu przedwczesnego wytrysku - zasady komunikacji pacjent-lekarz

Praca zbiorowa: dr Andrzej Depko, prof. Piotr Radziszewski >>>

ISBN/ISSN: 978-83-930626-9-0
111 stron, 148 x 210 mm

35,00 zł

Dodaj do koszyka


Nowe opcje terapeutyczne u pacjentów z przedwczesnym wytryskiem

Praca zbiorowa: dr Andrzej Depko, prof. Piotr Radziszewski >>>

ISBN/ISSN: 978-83-930626-8-3
80 stron, 148 x 210 mm

35,00 zł

Dodaj do koszyka


Farmakoterapia męskich LUTS ze szczególnym uwzględnieniem pęcherza nadreaktywnego

Praca zbiorowa: Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski, Prof. dr hab. n .med. Krzysztof J. Filipiak, Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, Prof. dr hab. n. med., prof. zw. Tomasz Rechberger, Dr hab n. med., prof. nadzw. Jarosław Sławek, Prof. dr hab. n. med. Marek Sosnowski >>>

ISBN/ISSN: 978-83-930626-6-9
83 stron, 148 x 210 mm

30,00 zł

Dodaj do koszyka


Nowoczesne metody farmakoterapii pęcherza nadreaktywnego u kobiet

Praca zbiorowa: Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, Prof. dr hab. n. med., prof. zw. Tomasz Rechberger, Dr hab n. med., prof. nadzw. Jarosław Sławek, Prof. dr hab. n. med. Marek Sosnowski >>>

ISBN/ISSN: 978-83-930626-4-5
80 stron, 148 x 210 mm

30,00 zł

Dodaj do koszyka


Zasady komunikacji urolog - pacjent - lekarz rodzinny

Praca zbiorowa: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, Prof. dr hab. n. med. Marek Sosnowski, Dr hab. n. med. Katarzyna Życińska >>>

ISBN/ISSN: 978-83-930626-3-8
87 stron, 148 x 210 mm

30,00 zł

Dodaj do koszyka


Optymalizacja farmakoterapii pęcherza nadreaktywnego

Praca zbiorowa: Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, Prof. dr hab. n. med., prof. zw. Tomasz Rechberger, Dr hab n. med., prof. nadzw. Jarosław Sławek, Prof. dr hab. n. med. Marek Sosnowski >>>

ISBN/ISSN: 978-83-930626-2-1
76 stron, 148 x 210 mm

35,00 zł

Dodaj do koszyka


Lęki białych kołnierzyków interdyscyplinarne podejście do nowego profilu pacjenta

pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicza >>>

ISBN/ISSN: 978-83-930626-0-7
215 stron, 165 x 235 mm

60,00 zł

Brak


Seks u ludzi biznesu. Funkcje i dysfunkcje seksualne w nowej grupie pacjentów

pod zbiorową redakcją prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza, prof. Włodzimierza Baranowskiego oraz prof. Piotra Radziszewskiego >>>

ISBN/ISSN: 978-83-930626-1-4
231 stron, 165 x 235 mm

60,00 zł

Dodaj do koszyka